Uvjeti uporabe

Cijene

Galeb d.d . (u daljnjem tekstu Prodavatelj) ne preuzima odgovornost za promjene cijena koje se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Naručena i plaćena roba ne podliježe izmjeni cijena.


Rok i način isporuke

Prodavatelj se obvezuje u najkraćem mogućem roku koji kreće nakon plaćanja ponude, isporučiti ispravnu naručenu robu Kupcu. Isporuka se vrši na teritoriju Republike Hrvatske putem specijaliziranih dostavnih službi i pošte. Cijena isporuke (dostave) je navedena u ponudi koju šalje Prodavatelj i njen je sastavni dio.


Povrat robe i zaštita potrošača

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte na adresu Prodavatelj Punta 6 21310 Omiš, telefaks uređaja na broj 021/434-725 ili putem elektroničke pošte na adresu galeb@galeb.hr. Prodavatelj je dužan na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Prodavatelj je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz st.1. ovog članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora. Obrazac za prigovor / reklamaciju potrošača dostupan je ovdje.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) Prodavatelj će potrošača obavijestiti putem predračuna (ponude), tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda koje se nude, cijeni proizvoda uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda, pravu potrošača na raskid ugovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.


Jednostrani raskid ugovora

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana (jednostrani raskid ugovora)

Računanje roka za jednostrani raskid
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (četvrta stranica ovog teksta).

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati, a nalazi se ovdje. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe
Robu vratite na našu adresu ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova

U slučaju eventualnog spora, trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće, nadležan je sud u Splitu.


Plaćanje

Naplata se vrši u eurima (EUR). Plaćanje se vrši kreditnim karticama (Amex, Mastercard ili Visa) koje se odvija se preko T-Com PayWay sustava, virmanom ili pri pouzeću.


Podaci za uplatu su sljedeći:

Galeb d.d.
Punta 6, 21310 Omiš
IBAN: HR0424070001100578083
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 131137


Podaci o kreditnoj kartici

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na. Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni. Djelatnici Prodavatelja su mogućnosti transakciju naplatiti, u cijelom iznosu ili djelomično ili otkazati.


Privatnost

Prodavatelj se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Podaci su dostupni samo operaterima web shopa Prodavatelja.


Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Lujo Šućur, dipl.iur.
Broj telefona: +385 21 434 730
Broj mobitela: +385 91 4949 021
E-mail adresa: lujo.sucur@galeb.hr