TVRTKI GALEB ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ MODERNIZACIJSKOG FONDA ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Krajem 2023. g. tvrtki Galeb d.d. su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru poziv za dodjelu sredstava ''Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu'' (ref. Broj: MF-2021-1-1). za financiranje projekta: ''FOTONAPONSKA ELEKTRANA GALEB 2-OMIŠ'', Ref. Broj: MF-2023-1-1-117, na lokaciji Mosorska cesta 15, Omiš (Poslovni pogon Lisičina-Zakučac).

Ukupna vrijednost projekta je 212.494,52 € od čega je iznos bespovratnih sredstava 127.257,81 €, pri čemu maksimalni iznos potpore prihvatljivih troškova iz Modernizacijskog fonda iznosi 60%.

Razdoblje provedbe projekta je od 17.06.2023. do najkasnije 27.12.2025.

Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosi od 267,19kWp što će omogućiti da se iz FN elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 318,25MWh/god. Iz navedenog razloga će referentna godišnja potrošnja električne energije na lokaciji provedbe projekta (443,52MEh/god.) biti umanjenja minimalno za 75,91.

Završetkom provedbe projekta se očekuje da se ostvariti smanjenje emisija CO2 u minimalnom iznosu od 53,53tCO2/god. odnosno smanjenje od minimalno 75,91% u odnosu na stanje prije provedbe projekta.

Zaključno, završetkom provedbe projekta, odnosno do kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 5.201,73MWh odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 827,09tCO2.

„Projekt ''FOTONAPONSKA ELEKTRANA GALEB 2-OMIŠ'', Ref. Broj: MF-2023-1-1-117, je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti."