RSS

Novosti

Tako ugodno - Galeb nova kolekcija proljeće/ljeto 2022.

Tako ugodno – Galeb nova kolekcija proljeće ljeto 2022. stigla je u prodavaonice.

Prepoznatljiv po svojoj tradiciji, vrhunskoj kvaliteti svojih proizvoda te umijeću i strašću stvaranja istih, Galeb je snagom svog brenda postao sinonim za najznačajnijeg hrvatskog proizvođača donjeg rublja od najfinijih pamučnih i ostalih priprodnih materijala.

Ovog ljeta uz već poznate klasične tamnoplave pruge kao i jednobojne varijante u navedenim bojama, osvježenje je išlo u svjetlo plavim i crvenim tonovima...

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 1. Opće odredbe Ovim se pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “NOVEMBER FEST“ (u nastavku natječaj) koji organizira Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo, OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Svrha natječaja promocija je promocija Galeb prodavaonica, web trgovine shop.galeb.hr te November fest eventa. Tvrtka koja osigurava nagrade je Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1/A, Zagreb. Natječaj traje od 07.02.2022. od 10:00 h do 13.02.2022. do 23:59 sati, na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Svaka osoba može sudjelovati u natječaju više puta, što znači s više objavljenih komentara na objavama na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). 2. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja U natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koje su korisnici Facebook i Instagram društvenih mreža i koje su popratile službenu Facebook stranicu Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranicu Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook i Instagram društvenoj mreži, korisnici moraju pratiti službenu Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska) te ispuniti zadatak: zapratiti navedeni profil te u komentar taggirati najmanje jednu osobu. Pobjednici nagradnog natječaja bit će tri pratitelja s Facebook društvene mreže i tri pratitelja s Instagram društvene mreže, a pobjedničke komentare će odabrati stručni žiri nasumičnim izborom. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji. 3. Nagrade Nagrade osigurava Tekstilpromet d.d., OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb te šalje nagrade dobitniku: 2x ulaznice za November Fest od ukupno 6 dobitnika. Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu. 4. Izbor i objava pobjednika natječaja Pobjednike nagradnog natječaja će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će slučajan odabir preko aplikacije. Organizator natječaja će najkasnije do 14 sati, 14.02.2022. objaviti pobjednika na Facebook i Instagram stranicama Galeb Hrvatska. Dobitnici moraju u roku od 4 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke u Inbox Facebook stranice Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i u DM Instagram stranice Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska), a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu , datum rođenja i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6. 5. Preuzimanje nagrade Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade. 6. Pravila obrade osobnih podataka Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravilima ovog nagradnog natječaja. Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje nagrade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja. Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radnjom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara, objavom ili poslanom fotografijom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime, korisničko ime i eventualno fotografija s Instagram profila. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja. U odnosu na dobitnike nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka u Facebook Message Galeb Hrvatska i Direct Message Instagrama Galeb Hrvatska i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresu , datum rođenja i kontakt broj (vrste osobnih podataka). Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih podataka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se sa istima postupati krajnje profesionalno i u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Galeb Hrvatska zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese info@brandsandtrends.hr. 7. Odgovornost Organizator ne preuzima odgovornost za: -bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba, -neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju -(ne)funkcioniranje društvenih mreža Instagram i Facebook na stranicama Galeb Hrvatska ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Instagram i Facebooka kao društvene mreže, bez obzira na razloge -(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima. Facebook i Instagram društvene mreže ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovorne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja. 8. Završne odredbe Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenoj Facebook i Instagram stranici Galeb Hrvatska. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat sa odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja.
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 1. Opće odredbe Ovim se pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “NOVEMBER FEST“ (u nastavku natječaj) koji organizira Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo, OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Svrha natječaja promocija je promocija Galeb prodavaonica, web trgovine shop.galeb.hr te November fest eventa. Tvrtka koja osigurava nagrade je Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1/A, Zagreb. Natječaj traje od 31.01.2022. od 10:00 h do 05.02.2022. do 23:59 sati, na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Svaka osoba može sudjelovati u natječaju više puta, što znači s više objavljenih komentara na objavama na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). 2. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja U natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koje su korisnici Facebook i Instagram društvenih mreža i koje su popratile službenu Facebook stranicu Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranicu Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook i Instagram društvenoj mreži, korisnici moraju pratiti službenu Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska) te ispuniti zadatak: zapratiti navedeni profil te u komentar taggirati najmanje jednu osobu. Pobjednici nagradnog natječaja bit će tri pratitelja s Facebook društvene mreže i tri pratitelja s Instagram društvene mreže, a pobjedničke komentare će odabrati stručni žiri nasumičnim izborom. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji. 3. Nagrade Nagrade osigurava Tekstilpromet d.d., OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb te šalje nagrade dobitniku: 2x ulaznice za November Fest od ukupno 6 dobitnika. Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu. 4. Izbor i objava pobjednika natječaja Pobjednike nagradnog natječaja će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će slučajan odabir preko aplikacije. Organizator natječaja će najkasnije do 14 sati, 06.02.2022. objaviti pobjednika na Facebook i Instagram stranicama Galeb Hrvatska. Dobitnici moraju u roku od 4 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke u Inbox Facebook stranice Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i u DM Instagram stranice Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska), a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6. 5. Preuzimanje nagrade Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade. 6. Pravila obrade osobnih podataka Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravilima ovog nagradnog natječaja. Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje nagrade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja. Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radnjom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara, objavom ili poslanom fotografijom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime, korisničko ime i eventualno fotografija s Instagram profila. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja. U odnosu na dobitnike nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka u Facebook Message Galeb Hrvatska i Direct Message Instagrama Galeb Hrvatska i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresu , datum rođenja i kontakt broj (vrste osobnih podataka). Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih podataka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se sa istima postupati krajnje profesionalno i u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Galeb Hrvatska zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese info@brandsandtrends.hr. 7. Odgovornost Organizator ne preuzima odgovornost za: -bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba, -neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju -(ne)funkcioniranje društvenih mreža Instagram i Facebook na stranicama Galeb Hrvatska ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Instagram i Facebooka kao društvene mreže, bez obzira na razloge -(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima. Facebook i Instagram društvene mreže ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovorne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja. 8. Završne odredbe Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenoj Facebook i Instagram stranici Galeb Hrvatska. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat sa odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja.
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
1. Opće odredbe Ovim se pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “NOVEMBER FEST“ (u nastavku natječaj) koji organizira Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo, OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Svrha natječaja promocija je promocija Galeb prodavaonica, web trgovine shop.galeb.hr te November fest eventa. Tvrtka koja osigurava nagrade je Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1/A, Zagreb. Natječaj traje od 24.01.2022. od 10:00 h do 30.01.2022. do 23:59 sati, na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Svaka osoba može sudjelovati u natječaju više puta, što znači s više objavljenih komentara na objavama na službenoj Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i na službenoj Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). 2. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja U natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koje su korisnici Facebook i Instagram društvenih mreža i koje su popratile službenu Facebook stranicu Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranicu Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska). Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook i Instagram društvenoj mreži, korisnici moraju pratiti službenu Facebook stranici Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i službenu Instagram stranici Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska) te ispuniti zadatak: zapratiti navedeni profil te u komentar taggirati najmanje jednu osobu. Pobjednici nagradnog natječaja bit će tri pratitelja s Facebook društvene mreže i tri pratitelja s Instagram društvene mreže, a pobjedničke komentare će odabrati stručni žiri nasumičnim izborom. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji. 3. Nagrade Nagrade osigurava Tekstilpromet d.d., OIB 16529207670, Ulica grada Gospića 1/A, 10000 Zagreb te šalje nagrade dobitniku: 2x ulaznice za November Fest od ukupno 6 dobitnika. Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu. 4. Izbor i objava pobjednika natječaja Pobjednike nagradnog natječaja će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će slučajan odabir preko aplikacije. Organizator natječaja će najkasnije do 14 sati, 31.01.2022. objaviti pobjednika na Facebook i Instagram stranicama Galeb Hrvatska. Dobitnici moraju u roku od 4 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke u Inbox Facebook stranice Galeb Hrvatska (FB: @galebhrvatska) i u DM Instagram stranice Galeb Hrvatska (IG: @galebhrvatska), a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu , datum rođenja i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6. 5. Preuzimanje nagrade Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade. 6. Pravila obrade osobnih podataka Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravilima ovog nagradnog natječaja. Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje nagrade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja. Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radnjom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara, objavom ili poslanom fotografijom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime, korisničko ime i eventualno fotografija s Instagram profila. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja. U odnosu na dobitnike nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka u Facebook Message Galeb Hrvatska i Direct Message Instagrama Galeb Hrvatska i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresu , datum rođenja i kontakt broj (vrste osobnih podataka). Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih podataka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se sa istima postupati krajnje profesionalno i u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Galeb Hrvatska zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese info@brandsandtrends.hr. 7. Odgovornost Organizator ne preuzima odgovornost za: -bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba, -neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju -(ne)funkcioniranje društvenih mreža Instagram i Facebook na stranicama Galeb Hrvatska ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Instagram i Facebooka kao društvene mreže, bez obzira na razloge -(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima. Facebook i Instagram društvene mreže ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovorne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja. 8. Završne odredbe Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenoj Facebook i Instagram stranici Galeb Hrvatska. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat sa odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja.
Tako ugodno da ti nije neugodno
Galeb brend i prodavaonice se mogu pohvaliti izrazito lojalnim potrošačima na čemu bi pozavidjeli i poznati globalni brendovi. Od svih ljudi koji uđu u prodavaonice – njih 90% obavi kupovinu. Pri čemu je i visoki udio konverzije u samoj prodavaonici. To govori o superiornosti samog asortimana, ali i o izuzetno predanom, profesionalnom i upućenom prodajnom osoblju. Udobnost, kvaliteta, prirodni materijali su atributi koji kupcima prvi padaju na pamet kada se spomene brend Galeb. Tako da smo se i u komunikaciji fokusirali na udobnost omiljenog donjeg rublja i vrhunski pamuk iz Omiša. Novom kampanjom cilj je pokazati da je naše rublje #tako ugodno. Portretira obične ljude u svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima, ali na neuobičajeni način- u Galeb donjem rublju jer je TAKO UGODNO, DA TI NIJE NEUGODNO. Galeb svoje kupce nagrađuje u sklopu programa vjernosti „Brands&Trends“ pa tako vjerni kupci mogu ostvariti pogodnosti kupujući u Galeb prodavaonicama kao i u ostalih 120 prodavaonica Tekstilpromet grupe. https://www.youtube.com/watch?v=he2OtYvmXbI https://www.youtube.com/watch?v=zqtcS-mg3eQ
OBAVIJEST KUPCIMA!
Dragi kupci, Ovim putem vas obavještavamo da će sve narudžbe zaprimljene od 23.prosinca, zbog nadolazećih blagdana, biti isporučene iza 3.siječnja 2022.godine. Hvala na strpljenju i razumijevanju. Sretan Božić i uspješnu novu 2022. želi Vam Vaš Galeb!
Rođendanski popusti u Galebu
Godinu po godinu, zahvaljujući vrijednim rukama naših djelatnika, na našoj rođendanskoj torti skupilo se 70 svjećica! Zato smo vas za veliki sedamdeseti rođendan odlučili počastiti popustom od 30% na cjelokupan Galeb asortiman. Akcija vrijedi od 28. do 31. listopada u prodavaonicama i na webshopu. Željno vas iščekujemo kako bi zajedno proslavili ovaj jubilarni rođendan!
Veliki sezonski popusti do 70%
Velika sezonska sniženja u punom su jeku, a ciklusu sezonskih popusta pridružio se i i Galeb, koji časti svoje kupce velikim popustima na web shopu i prodavaonicama. Sezonski popusti popeli su se na čak 70%. Od spotsko-elegantnih klasika i ležernih komada prozračnih materijala do kupaćih kostima, u Galeb prodavaonicama obnovite ljetnu garderobu sniženu do 70%. Uz odličan popust, Galeb je zadržao i besplatnu dostavu za sve narudžbe iznad 300 kn što ove velike popuste čini još boljim i primamljivijim. Napunite svoje virtualne košarice kako biste zaokružili svoj ljetni look. Povoljan i ugodan shopping uz najbolji izbor čeka vas u Galeb prodavaonicama i web shopu!
OBAVIJEST KUPCIMA!

Dragi kupci,

Zbog sezonskih sniženja i prekomjernog broja narudžbi, a u cilju optimalne organizacije i pružanja kvalitetne usluge svim kupcima, željeli bismo vas ovim putem obavijestiti kako će sve zaprimljene narudžbe dostaviti u roku 7 radnih dana od dana izvršenja narudžbe, stoga Vas molimo za strpljenje i razumijevanje.

Vaš Galeb

...
Nova Galeb kolekcija vrhunske kvalitete, stvorena u Omišu stigla je u prodavaonice: Donosi ležerne modele prozračnih prirodnih materijala
Kao što se u Omišu u Jadransko more prelijeva rijeka Cetina, tako se u Galebu iz generacije u generaciju prelijeva tradicija, kvaliteta i umijeće stvaranja. Već 70 godina mnoge ljubavi, strasti, prijateljstva i uspomene upletene su u Galeb pletiva koja su stvorena da budu - najbliže koži i najbliže srcu. Galeb je obitelj koja stvara za obitelj - i zato se trudi za sve generacije osigurati samo najbolje; najbolje prirodne materijale od čega je pamuk na visokom prvom mjestu upleten u cjelokupni asortiman od donjeg rublja, spavaćeg asortimana te sezonskih kolekcija. Nakon vladavine trenirki i pandemijskih uvjeta života, vraćamo se ljetnoj modnoj priči. Galeb je dizajnirao nove komade koji su klasični, a opet jedinstveni, izrađeni od pamuka i viskoze, prozračnih materijala koji su idealni za visoke ljetne temperature. U skladu s ljetom, ženski klasični modeli majica i haljina namijenjeni su ženama koje drže do ležernosti i kvalitete. Uz tonove bijele, modre i crne boje, za one koji uz minimalistički stil vole i šarenilo, dodali smo jarke boje koje pršte optimizimom. Kolekcija sadrži odjeću namijenjenu ležernim druženjima, kao i sportsko-elegantne komade za vrijeme u prirodi, odmor na moru ili dugačke šetnje. Tako su prepoznatljive plave mornarske pruge dorađene novim mornarskim motivima i bojama i dostupne su u verziji sportskih elegantnih verzija polo majica - idealno za sve prilike. Pomalo. Uronite u pletiva ispunjena valovima novih avantura. Iz Omiša do Vašeg srca - Galeb.